Taisyklės | Olando Kepurė
+370 686 62915
OLANDO KEPURĖS TAISYKLĖS

1. Lankytojai, atvykę j kempingą, privalo kreiptis j kempingo administratorių registratūroje, užpildyti lankytojo kortelę ir sumokėti mokestį pagal kempingo kainininką..
2. Lankytojai j kempingą priimami nuo 8.00 iki 23.00 vai.
3. Apsistojusieji kempinge turi Laikytis tylos nuo 23.00 iki 7.00 vai.
4. Kempingo paros laikas baigiasi 12.00 vai. Iki to laiko Lankytojai turi palikti kempingą arba susimokėti už stovyklavimą kitai parai.
5. Tėvai ir visi kiti vaikus prižiūrintys, globojantys asmenys atsako už savo vaikų saugumą ir elgesį.
6. Kempingo teritorijoje laužus galima kurti tik specialiai tam įrengtose laužavietėse.
7. Leidžiamas transporto priemonių greitis ne daugiau kaip 10 km/val.
8. Transporto priemonės statomos kempingo teritorijoje tik kempingo darbuotojo nurodytoje vietoje.
9. Kempingo teritorijoje draudžiama naudotis garsiniais automobilių signalais, taip pat triukšmauti ir garsiai leisti muziką.
10. Lankytojai atsivežtus naminius gyvūnus privalo laikyti pririštus.
11. Lankytojai, pageidaujantys kempinge apsistoti dienai be nakvynės, privalo sumokėti nustatytą mokestį dienai.
12. Už suniokotą inventorių lankytojai turi atlyginti nuostolius.
13. Kempingo administracija neatsako už automobiliuose, palapinėse, kambariuose, kavinėje ar paplūdimyje paliktų asmeninių daiktų saugumą.
14. Asmenys, pažeidę šias taisykles, bus paprašyti nedelsiant palikti kempingo teritoriją.
15. Kempingo sauga rūpinasi apsauga.